EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАДАЧ
О. Л. Камбур, С. О. Ракицька, К. О. Тюлькіна

Назад

УДК: 330.322

О. Л. Камбур, С. О. Ракицька, К. О. Тюлькіна

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАДАЧ

Анотація

Інтеграція України в Європейський союз потребує зростання ролі малих та середніх підприємств у створенні ВВП країни. Досвід розвинених країн свідчить, що саме малий та середній бізнес в основному забезпечує зростання виробництва та послуг, розвиток інновацій, зайнятість населення. Формування підприємницьких якостей фахівців бізнес-сфери повинно здійснюватись у конкурентоспроможних вищих навчальних закладах, що можливо визначати завдяки рейтингу університету. Одним з показників якості навчання є показники Всеукраїнської студентської олімпіади. В статті було розглянуто організацію підготовки та проведення II етапу Олімпіади з дисципліни "Інвестування" на базі Одеської державної академії будівництва та архітектури кафедрою економіки підприємства. Зроблено висновок, що вирішення поставлених завдань дозволить формувати активну інвестиційну поведінку майбутніх фахівців.

О. Kambur, S. Rakytska, К. Tiulkina

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ABILITIES OF FUTURE SPECIALISTS DURING THE INVESTMENT TASK SOLUTIONS

Summary

Integration of Ukraine into the European Union requires an increase of the contribution of small and medium-sized enterprises to the creation of the country's GDP. The experience of developed countries shows that small and medium-sized businesses are the basis for production growth, the development of innovations and the increase of employment.
Formation of entrepreneurial qualities of specialists should be carried out in competitive higher education institutions. One of the indicators of the quality of education are the indicators of the All-Ukrainian Student Olympiad. In the article was considered the organization and holding of the 2nd stage of the Olympiad in the discipline "Investing" on the basis of the Department of Economics of the Enterprise the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. It was concluded that the solution of the set tasks will allow to form the active investment behavior of future specialists.

№ 1 2018, стор. 19 - 24

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 222

Відомості про авторів

О. Л. Камбур

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

О. Kambur

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa


С. О. Ракицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

S. Rakytska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa


К. О. Тюлькіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

К. Tiulkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.