EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТТЯ "МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ" ТА ЙОГО УТОЧНЕННЯ ДЛЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
О. Г. Барило

Назад

УДК: 351.861

О. Г. Барило

АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТТЯ "МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ" ТА ЙОГО УТОЧНЕННЯ ДЛЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація

У статті порушено проблемне питання щодо уточнення визначення поняття "механізми державного управління" як у цілому, так і у сфері цивільного захисту — зокрема.
Запропоновано в узагальненому вигляді державне управління у сфері цивільного захисту як цілеспрямовану діяльність органів державного управління, місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та вказаної функції держави.
У зв'язку із передачею повноважень та відповідальності за реалізацію державної політики у всіх сферах життєдіяльності до місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, запропоновано ввести в обіг та дослідити поняття "механізми державного управління на місцевому рівні".
Запропоновано авторське визначення поняття "механізми державного управління" як сукупність норм, методів, важелів, засобів, стимулів, інструментів, за допомогою яких органи державного управління виконують функції та завдання, що покладено на них. Видами механізмів державного управління, що пропонуються, є: політичний, економічний, матеріально-технічний, нормативно-правовий, організаційний та інформаційно-аналітичний.

O. Barylo

ANALYSIS OF THE DEFINITIONS OF "PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS" AND SPECIFICATION OF THE CONCEPT FOR THE FIELD OF CIVIL PROTECTION

Summary

The paper raises the problematic issue of specifying the definition of "public administration mechanisms" overall, and in the field of civil protection in particular.
In common meaning, public administration in the field of civil protection is considered as a purposeful activity of public administrative bodies, local self-governments in relation to the implementation of state policy in the field of civil protection as well as the specified function of the state.
Due to transfer of authority and responsibility for state policy implementation in all spheres of life to local authorities and local self-governments, it is proposed to introduce and study the concept of "public administration mechanisms at the local level".
Author's definition of the concept of "public administration mechanisms" as a set of norms, methods, levers, means, incentives, tools applied by the state administrative bodies to perform functions and assigned tasks is proposed. The offered types of public administration mechanisms are: political, economic, material and technical, legal and regulatory, organizational, and information and analytical.

№ 1 2018, стор. 63 - 69

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 234

Відомості про авторів

О. Г. Барило

к. т. н., с. н. с., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

O. Barylo

PhD in technical sciences, senior research worker, senior research worker of the Research Department, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.