EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ДЕРЖАВНИЙ АСПЕКТ
О. О. Казанська

Назад

УДК: 338.439.02

О. О. Казанська

АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ДЕРЖАВНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розглянуто перспективи створення ефективної логістичної інфраструктури в Україні з урахуванням кризових явищ в економіці. Зазначено, що побудова належної логістичної інфраструктури є пріоритетним напрямом подальшого розвитку України як європейської держави. Це обумовлено тим що, Україна має найвищий в Європі потенційний коефіцієнт транзиту, завдяки своєму геополітичному положенню. Визначено вирішальну роль транспортно-логістичних центрів як елементів логістичної інфраструктури, формування яких надає можливість максимізувати прибуток і мінімізувати витрати всіх видів ресурсів кожного учасника товароруху.
Проведено аналіз основних державних документів, які розглядають певні аспекти розвитку логістичної інфраструктури. Зроблено висновок про те, що зараз існує необхідність створення такого документу, в основу якого будуть покладені ключові аспекти проекту "Стратегія та план заходів із забезпечення стабільного функціонування логістичної системи України".

O. Kazanska

ANTICRISIS DEVELOPMENT STRATEGY OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE: STATE ANALYSIS

Summary

The article analyzes perspectives of creating an effective logistic infrastructure in Ukraine considering crisis phenomena in the economy. It is noted that the construction of proper logistic infrastructure is a priority direction for further development of Ukraine as a European country, especially because it has the highest transit potential in Europe due to its geopolitical situation. The decisive role of transport and logistics centers was determined as elements of logistics infrastructure. Formation of such centers provides an opportunity to maximize profits and minimize costs of all types of resources of each commodity participant.
The analysis of the main state documents that are considering certain aspects of the logistic infrastructure development was conducted. It was concluded that now there is a need to create such document that will be based on the key aspects of such project as "Strategy and plan of measures for ensuring the stable functioning of Ukraine's logistics system".

№ 1 2018, стор. 82 - 85

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 431

Відомості про авторів

О. О. Казанська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри правознавства, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

O. Kazanska

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Department of Law, Kyiv National University of Culture and Arts

Як цитувати статтю

Казанська О. О. Антикризова стратегія розвитку логістичної інфраструктури: державний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 82–85.

Kazanska, O. (2018), “Anticrisis development strategy of logistics infrastructure: state analysis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 82–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.