EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
М. Г. Орел

Назад

УДК: 351

М. Г. Орел

КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті обгрунтовано, що тільки визначені національні цілі у політичній сфері є визначаючими змінними при розробці Стратегії забезпечення політичної безпеки. Вони не залежать від оцінок факторів, які є причинами загроз та факторів, які визначають можливості держави щодо їх досягнення, тому спонукають здійснювати пошук плану дій, виконання якого зумовлює прийнятний рівень політичної безпеки. Показано, що розробка Стратегії забезпечення політичної безпеки має розглядатися у контексті певної організації процесу стратегічного мислення. Яке має зосереджуватися на пошуку оптимального варіанту плану дій суб'єктів системи державного управління у сфері політичної безпеки. Визначено послідовність та розкрито зміст виконання основних завдань на кожному етапі розробки Стратегії забезпечення політичної безпеки. Показано, що принциповою умовою розробки оптимальної Стратегії забезпечення політичної безпеки є акцентування уваги на параметрах, перевищення яких може зруйнувати політичну систему або унеможливити виконання нею основних функцій.

M. Orel

THE CONCEPTUAL STRUCTURE OF THE PROCESS OF DEVELOPING A STRATEGY FOR ENSURING POLITICAL SECURITY

Summary

The article substantiates that only certain national goals in the political sphere are crucial variables in the development of the Strategy for ensuring political security (Strategy). They don't depend on estimates of the factors that are the causes of the threats and factors that determine the state's ability to achieve them; therefore, they are prompted to search for an action plan whose implementation is conducive to an acceptable level of political security. It is shown, that the development of the Strategy should be considered in the context of a particular organization of the process of strategic thinking. It should be focused on finding an optimal variant of the plan of action of the subjects of the system of public administration in the sphere of political security. A sequence has been determined and the content of the main tasks at each stage of the development of the Strategy are disclosed. It is shown that the basic condition for the development of an optimal Strategy for ensuring political security is to focus on parameters whose excesses can destroy the political system or make it impossible to fulfill its basic functions.

№ 1 2018, стор. 86 - 92

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 422

Відомості про авторів

М. Г. Орел

к. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

M. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Орел М. Г. Концептуальна структура процесу розробки стратегії забезпечення політичної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 86–92.

Orel, M. (2018), “The conceptual structure of the process of developing a strategy for ensuring political security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 86–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.