EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті охарактеризовано ключові інструменти державного управління економічною безпекою держави. Встановлено, що забезпечення дієвого державного управління економічною безпекою належить до компетенції суб'єктів управління. В сукупність інструментів державного управління економічною безпекою входять методи, в складі яких перебувають засоби, способи та прийоми, принципи, а також форми і функції. Запропоновано основні заходи забезпечення державного управління економічною безпекою в Україні, серед яких: забезпечення прийнятного рівня інфляції (до 10%) та збереження низькоінфляційного середовища; збереження валютно-курсової стабільності, припинення панічних очікувань та валютних спекуляцій; підвищення стійкості банківської системи та активізація кредитування; стабілізація українського фінансового ринку та протидія депресивним тенденціям.

Z. Hbur

TOOLS OF STATE ECONOMIC SECURITY GOVERNMENT

Summary

The article keys are described the instruments of state administration of the country's economic security. It was established that ensuring effective state management of economic security belongs to the competence of the subjects of management. In the set of instruments of public administration economic security includes methods, which include tools, methods and techniques, principles, as well as forms and functions. The main measures to ensure the state management of economic security in Ukraine are proposed, among them: ensuring an acceptable level of inflation (up to 10%) and preserving the low-inflationary environment; maintaining exchange rate stability, ending panic expectations and currency speculation; increasing the stability of the banking system and activating lending; stabilization of the Ukrainian financial market and counteracting depressive trends.

№ 1 2018, стор. 93 - 97

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 886

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Інструменти державного управління економічною безпекою держави. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 93–97.

Hbur, Z. (2018), “Tools of state economic security government”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 93–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.