EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД
І. М. Власенко

Назад

УДК: 339.138

І. М. Власенко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД

Анотація

У статті розкрито теоретичні та методологічні аспекти формування процесів державного управління ризиками у будівництві та експлуатації споруд. Проаналізовано процес будівництва як один із найважливіших економетричних показників щодо формування факторів у забезпеченні капіталізації державної економіки. Виявлено основні аспекти забезпечення сприятливого інвестиційного клімату у будівництво, на основі європейських принципів правових обмежень будівельної діяльності. Надано методичні та практичні рекомендації щодо державного управління ризиками у будівництві та експлуатації споруд, шляхом отримання державних контрактів, замовлень, що захищають проект від ризиків та отримання відповідних гарантій, що містяться в цих договорах.

I. Vlasenko

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PROCESSES OF PUBLIC RISK ADMINISTRATION IN THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF STRUCTURES

Summary

The article deals with theoretical and methodological aspects of forming the processes of public risk management in the construction and operation of buildings. The construction process is analyzed as one of the most important econometric indicators concerning the formation of factors in ensuring the capitalization of the national economy. The main aspects of providing a favorable investment climate for construction, based on the European principles of legal restrictions on construction activity are revealed. Methodical and practical recommendations on state risk management in construction and operation of buildings, by obtaining state contracts, orders protecting the project from such risks and obtaining the corresponding guarantees contained in the given agreements, are provided.

№ 1 2018, стор. 122 - 124

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 338

Відомості про авторів

І. М. Власенко

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

I. Vlasenko

postgraduate of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Власенко І. М. Теоретичні засади процесів державного управління ризиками у будівництві та експлуатації споруд. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 122–124.

Vlasenko, I. (2018), “Theoretical foundations of the processes of public risk administration in the construction and operation of structures”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 122–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.