EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ
С. О. Кушнір, М. Ю. Вернидуб

Назад

УДК: 330.131.7

С. О. Кушнір, М. Ю. Вернидуб

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сутність інвестицій, а також поняття інвестиції в інновації, на основі якого було сформовано власне визначення цього процесу. Визначено, перелічено та класифіковано види інвестиційних ризиків у сучасній ринковій економіці. Висвітлено питання оцінки інвестиційних ризиків. Розглянуто основні методи якісної та кількісної оцінки інвестиційних ризиків. Проведено аналіз та дослідження ризиків настання кожного з них на підприємстві ПАТ "Турбогаз". Аналіз проводився на основі залучення провідних експертів з підприємства ПАТ "Турбогаз". Їхні оцінки були оброблені та підсумовані у таблиці інноваційних ризиків ПАТ "Турбогаз".Основуючись на результатах, що були отримані після опрацювання усієї отриманої інформації, було надано пропозиції щодо уникнення та вирішення можливого настання ризикових ситуацій.

S. Kushnir, M. Vernidub

EVALUATION OF INVESTMENT RISKS IN INNOVATION IN UKRAINE

Summary

The article explores the essence of investments, as well as the concept of investment in innovation, on the basis of which was formed the actual definition of this process. Identified, listed and classified types of investment risks in a modern market economy. The questions of estimation of investment risks are covered. The main methods of qualitative and quantitative estimation of investment risks are considered. The analysis and research of the risks of each of them at the enterprise of PJSC "Turbogaz" was carried out. The analysis was carried out on the basis of the involvement of leading experts from PJSC Turbogas. Their assessments have been processed and summarized in the table of innovative risks of PJSC "Turbogas". Based on the results obtained after processing all the information received, proposals were made to avoid and resolve possible occurrence of risk situations.

№ 2 2018, стор. 10 - 13

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 269

Відомості про авторів

С. О. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

S. Kushnir

Candidate of Economics Science, associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance of Zaporizhzhya National University


М. Ю. Вернидуб

студент, Запорізький національний університет

M. Vernidub

student of Zaporizhzhya National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.