EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАКОПИЧУВАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК КОНКУРЕНТОЗДАТНА АЛЬТЕРНАТИВА ПЕНСІЇ
Ю. П. Макаренко, К. Є. Яновський

Назад

УДК: 368.914

Ю. П. Макаренко, К. Є. Яновський

НАКОПИЧУВАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК КОНКУРЕНТОЗДАТНА АЛЬТЕРНАТИВА ПЕНСІЇ

Анотація

У сучасних економічних умовах від звичайних громадян України не залежить проведення реформи у пенсійній системі держави, проте результати реформи відчує на собі вже через декілька років кожен українець. Від розумного і прагматичного підходу в реформуванні пенсійної системи залежить розвиток та функціонування всієї економічної системи України. Керівництво держави постійно вирішує важливі питання щодо удосконалення роботи пенсійного фонду України, проте вплинути на першопричину, а саме демографічну ситуацію в країні одразу, навіть влада не зможе. А отже, якщо громадяни не будуть створювати власні накопичення для своєї подальшої пенсії, вони проведуть свій третій період життя — відпочинок, скорше за все в бідності. Тому тема накопичувального страхування життя як довгострокової інвестиції з метою подальшого забезпечення клієнта є досить актуальною.

Yu. Makarenko, K. Yanovskiy

COMPENSATIVE LIFE INSURANCE COMPETITIVE PENSION ALTERNATIVE

Summary

In today's economic environment, the reform of the pension system of the state does not depend on ordinary citizens of Ukraine, but the results of the reform are felt in a few years by every Ukrainian. The development and functioning of the entire Ukrainian economic system depends on a reasonable and pragmatic approach to reforming the pension system. The leadership of the state constantly solves important issues concerning the improvement of the functioning of the pension fund of Ukraine, however, it will affect the root cause, namely, the demographic situation in the country at once, even the authorities will not be able. Consequently, if citizens do not create their own savings for their further pension, they will spend their third lifetime — rest, most likely in poverty. Therefore, the topic of accumulative life insurance as a long-term investment in order to further provide the client is very relevant.

№ 2 2018, стор. 14 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 524

Відомості про авторів

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar


К. Є. Яновський

студент 6 курсу, магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

K. Yanovskiy

6th year student, master, The Dniprovs'kyy, National University named after Oles' Gonchar

Як цитувати статтю

Макаренко Ю. П., Яновський К. Є. Накопичувальне страхування життя як конкурентоздатна альтернатива пенсії. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 14–17.

Makarenko, Yu. and Yanovskiy, K. (2018), “Compensative life insurance competitive pension alternative”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 14–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.