EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ З МЕТОЮ ЗМІЦНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова, Ф. О. Гавриленко

Назад

УДК: 657.6:658.1

Т. О. Меліхова, Ф. О. Гавриленко

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ З МЕТОЮ ЗМІЦНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Удосконалено організацію обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства, за рахунок запропонованих схем документування обліку розрахунків з контрагентами у залежності від форм оплати та видів суб'єктів господарювання. Запропонована схема документообігу розрахунків підприємства з бюджетною установою враховує етапи проходження тендера, особливості процесу виробництва, монтажу, доставки та оплати згідно з замовленнями, а також здачі об'єкта замовнику за умовами договору. Запропоновано схему документообігу розрахунків підприємства з юридичною особами приватної форми власності, яка побудована за етапами від звернення клієнта до доставки продукції та здачі закінченого об'єкта замовнику. Запропонована схема документообігу розрахунків підприємства з фізичними особами (населенням) включає в себе послідовність від отримання заявки клієнта до доставки та здачі готового об'єкта замовнику.

T. Melikhova, F. Havrylenko

IMPROVEMENT OF DOCUMENTATION IN RECORD OF PAYMENTS TO BUYERS AND CUSTOMERS IN ORDER TO STRENGTHEN THE SAFETY INFORMATION IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

Improvement of documentation in record of payments to buyers and customers in order to strengthen the safety information improvement of the enterprise for account of the proposed schemes for documentation in record of payments to contractors with due of form of payment and types of business entities. The proposed scheme of the document flow of payments to budgetary institutions takes into account the step of wining the tender, manufacturing process, assembling, delivery and payment in accordance with the orders and commissioning of a facility to customer with due regard to terms of the treaty. The scheme of document flow in record of payments to privately owned legal entity was proposed. The scheme was constructed taking into the actions from the customer's request to the delivery of products to the commissioning of a facility to customer. The scheme of document flow in record of payments to private individuals includes the actions from receiving a client's request for delivery to the commissioning of a facility to customer.

№ 2 2018, стор. 24 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 346

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Ф. О. Гавриленко

магістр ОА-16, Запорізька державна інженерна академія

F. Havrylenko

master AA-16 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Гавриленко Ф. О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 24–32.

Melikhova, T. and Havrylenko, F. (2018), “Improvement of documentation in record of payments to buyers and customers in order to strengthen the safety information improvement of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 24–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.