EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ТА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ
О. Є. Денисов

Назад

УДК: 322.122

О. Є. Денисов

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ТА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ

Анотація

Стаття покликана дослідити існуючі методичні підходи до оцінки стану та рівня економічної безпеки галузі здійснення оцінки рівня економічної безпеки держави. В статті розглядаються індикаторний, ресурсно-функціональний підходи, SWOT-аналіз, метод економічного моделювання та модель аналізу п'яти конкурентних сил Майкла Портера. Автором аналізуються переваги та недоліки у адаптації цих підходів та їх застосування в методології забезпечення економічної безпеки галузі.

O. Denysov

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE STATE AND LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE INDUSTRY

Summary

This article aims to investigate the existing methodological approaches to assessing the state and level of economic security in the field of assessing the level of economic security of the state. The article discusses indicator, resource-functional approaches, SWOT-analysis, economic modeling method, and Michael Porter's model of the five competitive forces analysis. The author analyzes the advantages and disadvantages of adapting these approaches and their application in the methodology of ensuring the economic safety of the industry.

№ 2 2018, стор. 41 - 43

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 71

Відомості про авторів

О. Є. Денисов

докторант, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

O. Denysov

doctoral, "KROK" University, Kiev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.