EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
Є. В. Міщук, І. І. Сідорова

Назад

УДК: 657.6

Є. В. Міщук, І. І. Сідорова

АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті досліджено сутність дебіторської та кредиторської заборгованостей. Визначено значення дебіторської та кредиторської заборгованості для фінансового стану підприємства. Розглянуто конкретний приклад. Проведено аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей на ПРАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат". Зроблено відповідні висновки.

Ie. Mishchuk, I. Sidorova

ANALYSIS OF ACCOUNTS PAYABLE AND RECEIVABLE: PROBLEMS

Summary

The article investigates the essence of receivables and accounts payable. The value of receivables and payables for the financial condition of the enterprise is determined. A specific example is considered. The analysis of the ratio of receivables and payables to PRAT "Central Mining and Processing Plant" is carried out. Appropriate conclusions are made.

№ 2 2018, стор. 54 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 637

Відомості про авторів

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

Ie. Mishchuk

PhD, assoc. prof., department of Accounting, Taxation and Public Management and Administration, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih


І. І. Сідорова

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

I. Sidorova

Master's student, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Міщук Є. В., Сідорова І. І. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості: проблемні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 54–57.

Mishchuk, Ie. and Sidorova, I. (2018), “Analysis of accounts payable and receivable: problems”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 54–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.