EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОПТОВОМУ РИНКУ
І. О. Сєвідова

Назад

УДК: 631.1.027: 338.43

І. О. Сєвідова

АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОПТОВОМУ РИНКУ

Анотація

У статті викладено результати наукових досліджень, присвячених визначенню факторів впливу на формування і розташування оптових ринків та особливості їх функціонування, розглянуто й обгрунтовано рекомендовані диференційовані норми споживання овочів в Україні. Визначено основні елементи інфраструктури оптового ринку овочевої продукції. Досліджено сучасний стан та окреслено перспективні шляхи розвитку загальнодержавного ринку овочевої продукції. Серед яких формування гарантованих каналів збуту у вигляді підтримки організації аукціонів і ярмарків, створення постійно діючих комерційних центрів, роздрібних ринків овочевої продукції. Розглянуто сучасну методику оцінювання актуального стану ринку овочевої продукції, вказано напрями вдосконалення цієї методики з метою подальшого підвищення достовірності оцінки ринкового потенціалу аграрного підприємства.

I. Sevidova

ORGANIZATION OF THE FUNCTIONING OF MODERN WHOLESALE MARKETS

Summary

The article presents the results of scientific research devoted to determining the factors of influence on formation and placement of wholesale markets and features of their functioning, it examines and grounds the recommended differentiated norms of vegetable consumption in Ukraine. The main elements of the infrastructures of vegetable wholesale market were determined. The current condition of national vegetable market was researched, promising directions of its development were outlined. Among them are the formation of secure distribution channels in the form of support for organisation of auctions and fairs, creation of permanent commercial centers and vegetable retail markets. The article examines the current methods for evaluating the actual state of vegetable market, specifies the directions of improvement of those methods for the further increase of reliability of the estimate of an agricultural enterprise's market potential.

№ 2 2018, стор. 58 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 306

Відомості про авторів

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

I. Sevidova

PhD (Econ.), Docent, Department of applied economics and international economic relations of V. Dokuchajev Kharkiv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Сєвідова І. О. Аспекти діяльності аграрних підприємств на оптовому ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 58–63.

Sevidova, I. (2018), “Organization of the functioning of modern wholesale markets”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 58–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.