EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕСИ ДЕКОМУНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
П. С. Покатаєв

Назад

УДК: 35.078

П. С. Покатаєв

ПРОЦЕСИ ДЕКОМУНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Статтю присвяченно питанню декомунізації та відношенню науковців й практиків до цієї проблеми. Акцентовано увагу на проблемі зміни назв міст, сіл, містечок, вулиць та сконцентровано увагу на складнощах, які виникають під час втілення нормативно-правових актів з приводу цього питання, в життя. Проаналізованно досвід європейських країн на шляху впровадження цих реформ у життя. Запропоновано напрями вдосконалення законодавства під час процедури зміни назв вулиць, використовуючи досвід європейських краін.

P. Pokatayev

PROCESSES OF DECOMMUNIZATION IN UKRAINE: CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS FOR FURTHER REALIZATION

Summary

Article decommunisation and dedication to the issue of respect of scholars and practitioners to this problem. The attention on the issue of changing the names of cities, villages, towns, streets and focused attention to the difficulties that arise in implementing the regulations on this matter in life. Proanalizovanno European experience in implementing these reforms into practice. Directions of legislation improvement in the procedures for changing street names using country of the European experience.

№ 2 2018, стор. 78 - 81

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 455

Відомості про авторів

П. С. Покатаєв

д. н. з держ. упр., доцент, Класичний приватний університет

P. Pokatayev

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Classical Private

Як цитувати статтю

Покатаєв П. С. Процеси декомунізації в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшої реалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 78–81.

Pokatayev, P. (2018), “Processes of decommunization in Ukraine: current problems and prospects for further realization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 78–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.