EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. М. Непомнящий, Т. К. Митропан

Назад

УДК: 339.138

О. М. Непомнящий, Т. К. Митропан

ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти управління процесом закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва в Україні, визначено його сутність та особливості, а також основні проблеми, що перешкоджають розвитку підприємств будівельної галузі. Проаналізовано основні етапи процесу закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва і науково обгрунтовано стратегічні напрями його розвитку, що дозволять кількісно і однозначно підвищити обсяги будівельних робіт в Україні.

O. Nepomnyashchyy, T. Mitropan

TO THE ISSUE OF MANAGING BY THE PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION IN UKRAINE

Summary

The article deals with the theoretical aspects of the management of the procurement process of goods, works and services in the field of construction in Ukraine, its essence and features, as well as the main problems hindering the development of construction companies. The main stages of the process of procurement of goods, works and services in the field of construction are analyzed and the strategic directions of its development scientifically substantiated, which allow quantitatively and unambiguously to increase the volume of construction works in Ukraine.

№ 2 2018, стор. 82 - 84

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 228

Відомості про авторів

О. М. Непомнящий

д. н. з держ. упр., доцент, академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

O. Nepomnyashchyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Academician of the Academy of Construction of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv


Т. К. Митропан

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

T. Mitropan

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.