EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ СПОРІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ СОТ
Л. Х. Тихончук

Назад

УДК: 339.72.015:339.92

Л. Х. Тихончук

ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ СПОРІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ СОТ

Анотація

Метою статті є дослідження особливостей використання процесуальних механізмів СОТ з урегулювання міжнародних економічних спорів у міжнародній практиці України. В сучасних умовах розробка підходів до використання процесуальних механізмів СОТ з урегулювання міжнародних економічних спорів має значний інтерес та практичну цінність для інтеграції України у світову економічну спільноту. В статті досліджено процесуальний механізм вирішення торгівельних спорів у рамках діяльності СОТ. Розглянуто методологічні підходи до регулювання торгових суперечок у системі СОТ. Наведено основні фази та часові проміжки розгляду торгового спору в Світовій Організації Торгівлі. Систематизовано проблеми, пов'язані з імплементацією міжнародних стандартів врегулювання міжнародних торгових спорів в Україні на основі процесуальних механізмів СОТ.

L. Tikhonchuk

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE SETTLEMENT OF INTERNATIONAL TRADE DISPUTES IN UKRAINE ON THE BASIS OF WTO PROCEDURAL MECHANISMS

Summary

The purpose of the article is to study the peculiarities of the use of WTO procedural mechanisms for the settlement of international economic disputes in the international practice of Ukraine. In modern conditions, the development of approaches to the use of WTO procedural mechanisms for the settlement of international economic disputes has considerable interest and practical value for Ukraine's integration into the world economic community. The article investigates the procedural mechanism for resolving trade disputes within the framework of the WTO. The methodological approaches to the regulation of trade disputes in the WTO system are considered. The main phases and time spans for consideration of a trade dispute in the World Trade Organization are presented. The problems related to the implementation of international standards for the settlement of international trade disputes in Ukraine on the basis of WTO procedural mechanisms are systematized.

№ 2 2018, стор. 91 - 96

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 596

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Тихончук Л. Х. Особливості імплементації міжнародних стандартів врегулювання міжнародних торгових спорів України на основі процесуальних механізмів сот. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 91–96.

Tikhonchuk, L. (2018), “Features of the implementation of international standards for the settlement of international trade disputes in Ukraine on the basis of wto procedural mechanisms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 91–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.