EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Р. В. Закусило

Назад

УДК: 347.77

Р. В. Закусило

ТЕХНІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Проведено ознайомлення з правом ЄС і України, Європейським та Українським законодавством, щодо технічних та правових аспектів інтелектуальної власності та патентування. Доведено, що свідоме та послідовне застосування набутих знань у процесі формування правової сфери української держави є необхідною умовою успішного подолання труднощів на шляху України до ЄС. Запозичення позитивного досвіду ЄС у сфері правової охорони інтелектуальної власності забезпечить більшу динаміку в загальному інтеграційному русі нашої країни до Євросоюзу.

R. Zakusylo

TECHNICAL AND LEGAL ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS

Summary

The acquaintance with the law of the EU and Ukraine, the European and Ukrainian legislation, on technical and legal aspects of intellectual property and patenting was conducted. It is proved that the conscious and consistent application of acquired knowledge in the process of forming the legal sphere of the Ukrainian state is a necessary condition for successfully overcoming difficulties on the way of Ukraine to the EU. Borrowing the EU's positive experience in the field of legal protection of intellectual property will ensure a great momentum in the overall integration movement of our country in the European Union.

№ 2 2018, стор. 102 - 106

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 239

Відомості про авторів

Р. В. Закусило

к. т. н., доцент кафедри ХТВМС, заступник директора з наукової роботи, Шосткинський інститут Сумського державного університету, м. Шостка, Україна

R. Zakusylo

Ph.D., assistant professor of HTVMS, Deputy Director of Research, Shostka Institute of Sumy State University, Shostka, Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.