EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НС
В. В. Федорчак

Назад

УДК: 351.78; 352

В. В. Федорчак

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НС

Анотація

Установлено, що спроби мінімізації витрат, спрямованих на зниження ризику виникнення HC, наштовхуються на недостатній рівень наукового опрацювання відповідного методологічного інструментарію. Систематизовано, загальні та спеціальні принципи державного управління та планування в умовах ризиків виникнення HC: централізація керівництва; оперативність, ситуаційність, гнучкість і безперервність; терміновість і адресність; забезпеченість; системність; науковість; результативність, раціональність; публічність тощо. Урахування цих принципів обумовлює необхідність обгрунтування методів формування та реалізації державного управління щодо попередження, локалізації і ліквідації НС. Зважаючи на положення загального концепту науки державне управління, виділено правові, економічні, організаційні й інформаційні методи державного управління ризиками виникнення HC. Означені методи та загальні принципи державного управління дозволили виділити загальні та конкретні механізми державного управління ризиками виникнення HC.

V. Fedorchak

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR FORMATION OF THE MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION OF THE RISK OF AN EMERGENCY

Summary

It was determined that the attempts to minimize expenditures aimed at the reduction of the risk of emergency onset encounter the insufficient level of scientific study of the relevant methodological tools. The general and special principles of the state administration and planning under the conditions of the risk of emergency onset were systematized: centralization of administrations; responsiveness; situatedness; flexibility and continuity; urgency and targeted orientation; economic security; consistency; scientific character; effectiveness; rationality; publicity etc.. Consideration of these principles specifies the necessity of substantiation of the methods of formation and implementation of the state administration concerning the emergency prevention, localization and response. Considering the provisions of the general concept of the state administration science, legal, economic, organizational and informational methods of the state's management of risks of emergency onset were singled out. The specified methods and general principles of the state administration made it possible to define the general and specific mechanisms of the state management of risks of emergency onset.

№ 2 2018, стор. 107 - 111

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 506

Відомості про авторів

В. В. Федорчак

к. держ. упр., докторант навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

V. Fedorchak

PhG in Public Administration, Doctoral Student, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Федорчак В. В. Методологічні засади формування механізмів державного управління ризиками виникнення нс. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 107–111.

Fedorchak, V. (2018), “Methodological framework for formation of the mechanisms of state administration of the risk of an emergency”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 107–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.