EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ
Т. Ф. Нахкур

Назад

УДК: 339.138

Т. Ф. Нахкур

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

Анотація

У статті здійснено дослідження теоретико-методологічних аспектів державної політики формування інвестиційної діяльності у будівництві. Виявлено, що надійна інвестиційна політика в галузі будівництва (на основі залучення широкого кола джерел інвестицій) сприятиме розвитку державного виробництва в Україні та формуванню майбутньої моделі економіки після виходу із кризи. Також відзначено, що, в умовах економічної нестабільності, стає актуальним забезпечення стійкого функціонування підприємств будівельної галузі, адже останнє впливає на розвиток багатьох інших сфер народного господарства та виступає одним із показників динміки розвитку національної економіки, в цілому.

T. Nahkur

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PUBLIC POLICY OF FORMATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN CONSTRUCTION

Summary

The article deals with theoretical and methodological aspects of the state policy of formation of investment activity in construction. It is revealed that a solid investment policy in the field of construction (based on the involvement of a wide range of sources of investment) will contribute to the development of state production in Ukraine and the formation of a future economic model after the crisis. It is also noted that in the conditions of economic instability it becomes urgent to ensure the stable functioning of the construction industry enterprises, since the latter affects the development of many other spheres of the national economy and acts as one of the indicators of the dynamics of the development of the national economy, in general.

№ 2 2018, стор. 124 - 126

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 467

Відомості про авторів

Т. Ф. Нахкур

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

T. Nahkur

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Нахкур Т. Ф. Теоретико-методологічні аспекти державної політики формування інвестиційної діяльності у будівництві. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 124–126.

Nahkur, T. (2018), “Theoretical and methodological aspects of the public policy of formation of investment activity in construction”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 124–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.