EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ДОСВІД АЗІЙСЬКИХ КРАЇН
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.97 — 339.984

В. Г. Панченко

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ДОСВІД АЗІЙСЬКИХ КРАЇН

Анотація

У статті на основі аналізу досвіду азійських країн досліджено особливості реалізації політики економічного націоналізму в умовах лібералізації міжнародних економічних відносин. Доведено, що економічний націоналізм може бути використаний для опису широкого інструментарію політики, в тому числі ліберального за своїм наповненням. В статті доведено, що нові форми держаного втручання примирили неолібералізм з економічним націоналізмом. В епоху зростаючої економічної інтеграції виник попит на трансформацію змістовного наповнення націоналістичних політик в бік їхньої ліберальної орієнтації задля створення необхідних умов як для підвищення конкурентоспроможності національних галузей промисловості, так і для залучення іноземного капіталу й створення бізнес-середовища, адаптивного для потреб транснаціональних корпорацій. Таким чином, економічна глобалізація не усунула економічний націоналізм як ідеологію, а скоріше змінила методи, які націоналісти використовують для досягнення зміцнення влади, престижу або добробуту нації.

V. Panchenko

PECULIARITIES IN IMPLEMENTING THE POLICY OF ECONOMIC NATIONALISM IN THE CONTEXT OF LIBERALIZED INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS: EXPERIENCES OF ASIAN COUNTRIES

Summary

Peculiarities in implementing the policy of economic nationalism in the context of liberalized international economic relations are studied by analyzing the experiences of Asian countries. It is shown that economic nationalism can be used to characterize a wide range of policy instruments, including ones that are essentially liberal. It is demonstrated that new forms of government intervention could reconcile neo-liberalism and economic nationalism. In the era of the increasing economic integration, demand for liberally oriented transformations in the essential meaning of nationalist policies occurs, for setting the conditions required for enhancing the competitiveness of domestic manufacturing industries, for attracting foreign capital and creating business environments adaptive for the needs of transnational corporations. It follows that economic globalization has not marginalized economic nationalism as an ideology; it has, rather, changed the methods used by nationalists to strengthen the power, prestige or welfare of a nation.

№ 3 2018, стор. 36 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1029

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Особливості реалізації політики економічного націоналізму в умовах лібералізації міжнародних економічних відносин: досвід азійських країн. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 36–42.

Panchenko, V. (2018), “Peculiarities in implementing the policy of economic nationalism in the context of liberalized international economic relations: experiences of asian countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 36–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.