EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ
А. П. Новікова, Н. Є. Скоробогатова

Назад

УДК: 338.984

А. П. Новікова, Н. Є. Скоробогатова

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ

Анотація

Метою статті є надання пропозицій щодо розвитку ІТ-сфери країни на основі аналізу сучасного стану та рівня конкурентоспроможності цієї сфери в Україні та світі. Для досягнення поставленої мети у статті було визначено місце ІТ-сектору у структурі ВВП у світі та окремих країнах та оцінено вагомість частки нематеріального виробництва в економіках досліджуваних країн. Проведено порівняльний аналіз ринку ІТ-галузі в розвинутих країнах та країнах, що розвиваються. Досліджено рівень розвитку ІТ-сектору обраних груп країн на основі аналізу індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено головні причини розвитку ІТ-сетору в різних країнах. А також надано рекомендації щодо подальшого розвитку ІТ-сфери з врахуванням особливостей економічного укладу досліджених груп країн.

А. Novikova, N. Skorobogatova

ANALYSIS OF THE WORLD AND UKRAINIAN IT SERVICES MARKET DEVELOPMENT

Summary

The purpose of the article is to provide suggestions on the development of the IT sphere of the country based on an analysis of the current state and level of competitiveness of this sphere in Ukraine and in the world. The article identifies the IT sector in the structure of GDP in the world and individual countries and assesses the importance of the share of non-material production in the economies of the countries under study. A comparative analysis of the IT industry market in developed and developing countries was conducted. The level of development of the IT sector of selected groups of countries on the basis of analysis of the index of development of information and communication technologies has been researched. The main reasons for the development of an IT server in different countries are determined. Also, recommendations for further development of IT sphere taking into account the peculiarities of the economic structure of the investigated groups of countries were given.

№ 3 2018, стор. 52 - 56

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 709

Відомості про авторів

А. П. Новікова

студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. Novikova

A student of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"


Н. Є. Скоробогатова

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

N. Skorobogatova

PhD in Economics, docent of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"

Як цитувати статтю

Новікова А. П., Скоробогатова Н. Є. Аналіз розвитку світового та українського ринку іт-послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 52–56.

Novikova, А. and Skorobogatova, N. (2018), “Analysis of the world and ukrainian it services market development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 52–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.