EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ЗАВДАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Т. О. Меліхова

Назад

УДК: 658:005.922.1:33

Т. О. Меліхова

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ЗАВДАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У роботі запропоновано визначення функцій забезпечення зовнішньої та внутрішньої економічної безпеки підприємства. Подано функції забезпечення зовнішньої економічної безпеки підприємства: захисну, інформаційну, антикризову, сприяння, стабілізаційну, адаптивну. Охарактеризовано функції забезпечення внутрішньої економічної безпеки підприємства, а саме: захисну, інформаційну, антикризову, сприяння, стабілізаційну (або рівноважну), адаптивну, ресурсозабезпечуючу (або ощадну), нормативну, інструктивну. До кожної функції розроблено завдання забезпечення зовнішньої та внутрішньої економічної безпеки підприємства. Обгрунтована мета забезпечення зовнішньої та внутрішньої економічної безпеки підприємств.

T. Melikhova

THE IMPROVEMENT OF ECONOMIC SAFETY FUNCTIONS AND TASKS AT ENTERPRISES

Summary

In the work defined the functions of providing external and internal economic security of the enterprise. There proposed functions of providing the external economic security of the enterprise: protective, informational, anti-crisis, promotion, stabilization, adaptive. In the article also proposed functions of providing the internal economic security of the enterprise: protective, information, anti-crisis, promotion, stabilization (or equilibrium), adaptive, resource-providing (or saving), normative, instructional. For the each function developed the task of providing external and internal economic security of the enterprise. There also substantiated the purpose of providing external and internal economic safety of enterprises.

№ 3 2018, стор. 70 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 241

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.