EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ВИРІШЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК
Л. Х. Тихончук

Назад

УДК: 339.72.015:339.92

Л. Х. Тихончук

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ВИРІШЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК

Анотація

Метою статті є визначення впливу новітніх інструментів вирішення торгових суперечок на показники зовнішньоекономічної динаміки та макроекономічні показники за допомогою економіко-математичного моделювання. В сучасних умовах формування національних інструментів вирішення торгівельних суперечок у контексті механізмів функціонування, доцільності, переваг та економічних вигід від їх реалізації має значний інтерес та практичну цінність для України, особливо в умовах інтеграції у світове господарство. В статті проаналізовано країни за показником зовнішньоторговельного обороту. Розглянуто інструменти вирішення новітніх торгово-економічних конфліктів у рамках діяльності міжнародних інституцій. Досліджено основні транснаціоналізаційні пріоритети у розвитку національних інструментів вирішення торгових суперечок. За допомогою крос-кореляційного аналізу визначено вплив інструментів вирішення торгових суперечок на показники зовнішньоекономічної динаміки та макроекономічні показники.

L. Tikhonchuk

TRANSNATIONALIZATION PRIORITIES OF THE FORMATION OF STATE MECHANISMS FOR RESOLVING TRADE DISPUTES

Summary

The purpose of the article is to determine the influence of the latest instruments for resolving trade disputes on the indicators of foreign economic dynamics and macroeconomic indicators with the help of economic and mathematical modeling. In today's conditions, the formation of national instruments for resolving trade disputes in the context of mechanisms of functioning, expediency, advantages and economic benefits from their implementation has a significant interest and practical value for Ukraine, especially in the context of integration into the world economy. The article analyzes the countries by the indicator of foreign trade turnover. The tools of the solution of the latest trade and economic conflicts within the framework of the activities of the international institutions are considered. The main transnationalization priorities in the development of national instruments for resolving trade disputes are explored. Using cross-correlation analysis, the influence of trade dispute resolution instruments on the indicators of foreign economic dynamics and macroeconomic indicators is determined.

№ 3 2018, стор. 93 - 97

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 453

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Тихончук Л. Х. Транснаціоналізаційні пріоритети формування державних механізмів вирішення торгівельних суперечок. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 93–97.

Tikhonchuk, L. (2018), “Transnationalization priorities of the formation of state mechanisms for resolving trade disputes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 93–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.