EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Л. П. Горбата

Назад

УДК: 35.07:659.3/.4:005.332.5

Л. П. Горбата

ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до трактування поняття "відкритість". Охарактеризовано сутнісні характеристики принципу інформаційної відкритості діяльності органів публічної влади. Подано характеристики відкритості з позицій психології, соціології та політології. З'ясовано сутність поняття відкритості як принципу діяльності органів публічної влади: перебування під контролем громадськості, відкритість та доступність інформації для громадян, чутливість до нових ідей та вимог, готовність влади оперативно реагувати на запити громадян. Розглянуто формування механізмів забезпечення відкритості органів публічної влади на рівні територіальних громад. Визначено проблемні питання подальших наукових пошуків.

L. Gorbata

INFORMATIONAL OPENNESS AS A PRINCIPLE OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article deals with modern approaches of Ukrainian and foreign scientists concerning interpretations of the concept of "openness". Essential characteristics of the principle of informational openness (transparency) of public administration are characterized in the article. We analyzed the characteristics of transparency from the point of view of psychology, sociology and political science. We defined the concept of openness as a principle of the public administration activity for public control, openness and accessibility of information for citizens, acceptability of new ideas and requirements, readiness to react to requests of citizens. The mechanisms for ensuring the openness of public authorities at the level of territorial communities are analyzed in the article. We also defined main problematic issues of further scientific researches in this sphere.

№ 3 2018, стор. 125 - 130

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 641

Відомості про авторів

Л. П. Горбата

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

L. Gorbata

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Education and Research Institute of Continuing Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Горбата Л. П. Інформаційна відкритість як принцип діяльності органів публічної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 125–130.

Gorbata, L. (2018), “Informational openness as a principle of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 125–130.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.