EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ НА ПРОЦЕС НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Н. І. Ільчанінова

Назад

УДК: 352:354

Н. І. Ільчанінова

ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ НА ПРОЦЕС НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Статтю присвячено оцінці ефективності механізму надання адміністративних послуг за участі громадськості та ролі громадського моніторингу. Розглядаються концептуальні підходи до організації надання адміністративних послуг, до яких відноситься техноорієнтований та людиноорієнтований. Визначено стандарти надання адміністративних послуг, а також критерії, котрі мають використовуватись під час проведення моніторингу, уточнюється методика їх використання. Встановлюються нагальні проблеми, від оптимального вирішення яких залежать принципові положення функціонування механізму надання адміністративних послуг споживачам. На основі проведеного аналізу робляться пропозиції щодо оптимізації механізму надання адміністративних послуг та налагодження міжінституційної взаємодії.

N. Ilchaninova

INFLUENCE OF PUBLIC MONITORING ON THE PROCESS OF ADMINISTRATIVE SERVICES

Summary

The article is devoted to the evaluation of the effectiveness of the mechanism for providing administrative services with the participation of the public and the role of public monitoring. Conceptual approaches to the organization of provision of administrative services, which are techno-oriented and human-oriented, are considered. The standards for the provision of administrative services, as well as the criteria to be used during the monitoring, are specified, and the method of their use is specified. The urgent problems are solved, the optimal solution of which depends on the basic principles of the functioning of the mechanism of providing administrative services to consumers. On the basis of the analysis, proposals are made to optimize the mechanism for providing administrative services and to establish interinstitutional cooperation.

№ 3 2018, стор. 131 - 136

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 536

Відомості про авторів

Н. І. Ільчанінова

аспірант кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

N. Ilchaninova

post-graduate student of the Department of Local Self-Government and Regional Development, Petro Mohyla Black Sea National University

Як цитувати статтю

Ільчанінова Н. І. Вплив громадського моніторингу на процес надання адміністративних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 131–136.

Ilchaninova, N. (2018), “Influence of public monitoring on the process of administrative services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 131–136.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.