EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК БАЗИС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВЕКТОРУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Г. Т. П'ятницька, В. С. Найдюк

Назад

УДК: 658.14:658.589

Г. Т. П'ятницька, В. С. Найдюк

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК БАЗИС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВЕКТОРУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Визначено різновиди стратегічних векторів інноваційного розвитку залежно від зміни фінансової стійкості підприємства на ринку. Встановлено нормативні значення та бажану динаміку для показників фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності підприємств ресторанного господарства. Обгрунтовано, що потрапляння у межі нормативних значень за показниками, що характеризують середньо- та довгострокову стійкість підприємства, дозволить йому реалізувати будь-яку стратегію інноваційного розвитку, у т.ч. впроваджувати навіть радикальні інновації. Проведено аналіз динаміки індикаторів середньострокової та довгострокової стійкості підприємств ресторанного господарства України протягом 2005—2015 рр. Запропоновано методику вибору вектора стратегічних інноваційних змін на базі даних про фінансову стійкість підприємства та його конкурентів. Представлено результати застосування цієї методики у процесі стратегічного управління розвитком підприємств ресторанного господарства.

G. Piatnytska, V. Naidiuk

FINANCIAL STABILITY AS A BASIS FOR DEFINING THE STRATEGIC VECTOR OF THE ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT

Summary

Varieties of innovative development strategic vectors were determined according to changes of the enterprise financial stability in the market. The normative values and desirable dynamics of the catering trade enterprise indicators of financial stability, business activity and profitability are established. It is justified that falling into the limit of normative values by indicators that characterize the medium and long-term stability of an enterprise will allow it to realize any strategy of innovative development, including implementation even radical innovations. The dynamics of the catering trade enterprises medium and long-term stability indicators in Ukraine during 2005-2015 are analyzed. The method of choosing a vector of strategic innovation changes based on enterprise and its competitors financial stability data is proposed. The results of this method application in the process of the catering trade enterprise strategic management are presented.

№ 4 2018, стор. 7 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 60

Відомості про авторів

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

G. Piatnytska

Doctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


В. С. Найдюк

Генеральний директор, ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг", м. Київ

V. Naidiuk

General Director, Kyivenergoholding, PJSC, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.