EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМИ ПРОЯВУ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ДОСВІДУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН У СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.9 — 338.2: 339.9.012.421 — 339.9.012.435

В. Г. Панченко

ФОРМИ ПРОЯВУ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ДОСВІДУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН У СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Анотація

У статті досліджено форми прояву неопротекціонізму в політиці економічного патріотизму на основі аналізу сучасного досвіду розвинених країн у стимулюванні економічного зростання. Доведено, що ліберальний економічний патріотизм став новою версією економічного націоналізму, замінивши протекціонізм як основний інструмент зовнішньоекономічної політики на більш широкий інструментарій впливу — неопротекціонізм — складний комплексний механізм економічної політики, спрямований на стимулювання економічного росту, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та вирішення проблем соціального розвитку.

V. Panchenko

MANIFESTATIONS OF NEO-PROTECTIONISM IN THE POLICY OF ECONOMIC PATRIOTISM: ANALYSIS OF CONTEMPORARY PRACTICES OF DEVELOPED COUNTRIES IN STIMULATING ECONOMIC GROWTH

Summary

The manifestations of neo-protectionism in the policy of economic patriotism are studied by analyzing contemporary practices of developed countries in stimulating economic growth. It is demonstrated that liberal economic patriotism have become a new version of economic nationalism, replacing protectionism as the main instrument of foreign economic policy with a broader instrument of influence, neo-protectionism — a sophisticated and complex economic policy mechanism aiming to stimulate economic growth, enhance the competitiveness of domestic economy and address social development problems.

№ 4 2018, стор. 27 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 849

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Форми прояву неопротекціонізму в політиці економічного патріотизму: аналіз сучасного досвіду розвинених країн у стимулюванні економічного зростання. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 27–32.

Panchenko, V. (2018), “Manifestations of neo-protectionism in the policy of economic patriotism: analysis of contemporary practices of developed countries in stimulating economic growth”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 27–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.