EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Ю. Б. Колупаєв, С. С. Залюбовська

Назад

УДК: 336.763.078.3(477):005.2

Ю. Б. Колупаєв, С. С. Залюбовська

МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано потребу в інформаційному забезпеченні ринку цінних паперів, досліджено джерела одержання та механізм розкриття інформації, принципи формування єдиної системи збуту та обробки інформації, отриманої від учасників ринку, визначено проблематичні питання ефективного розвитку фондового ринку, зокрема: неврегульованість корпоративного управління в акціонерних товариствах; недостовірність інформації про діяльність учасників ринку цінних паперів; розвитку та удосконалення діяльності біржової системи; розбудови депозитарно-клірингової інфраструктури; механізму ціноутворення та визначення дохідності цінних паперів; розвитку ринку деривативів та запропоновано можливі шляхи їх вирішення для формування і розвитку дієздатного та ефективного фондового ринку України.

Yu. Kolupayev, S. Zalyubovskaya

THE MECHANISM OF INFORMATION PROVISION IN THE CONTEXT OF SOLVING PROBLEMS OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT

Summary

The article justifies the need for the informational supply of the securities market, presents the research on the sources of obtainment and the mechanism of information disclosure, principles of forming a unified system for marketing and procession of information received from market participants, identifies the problematic issues of effective stock market development, in particular: unregulated corporate governance in joint stock companies; unreliability of information about activities of securities market participants; exchange system activity development and its improvement; development of depository clearing infrastructure; a mechanism for pricing and determining the profitability of securities; development of the derivatives market and suggests possible ways of solving issues mentioned above for the formation and development of a capable and efficient Ukrainian stock market.

№ 4 2018, стор. 62 - 65

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 62

Відомості про авторів

Ю. Б. Колупаєв

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національна академія статистики, обліку і аудиту

Yu. Kolupayev

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insuranceof The national Academy of statistics, accounting and audit


С. С. Залюбовська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку і аудиту

S. Zalyubovskaya

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insuranceof The national Academy of statistics, accounting and audit

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.