EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
М. М. Огієнко

Назад

УДК: 331.101.027

М. М. Огієнко

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні підходи до оцінки людського потенціалу, уточнено його сутнісні характеристики, систематизовано основні складові елементи. Формалізовано критерії класифікації показників оцінювання людського потенціалу на регіональному рівні та їх вимір у індикаторах, що дозволяє визначати його рівень та здійснювати порівняльний аналіз, засновуючись на конкретних кількісних та якісних показниках.

M. Ogienko

THE SYSTEM OF INDICATORS FOR ASSESSMENT OF HUMAN POTENTIAL: REGIONAL ASPECT

Summary

The theoretical and methodical approaches to the estimation of human potential have investigated, their essential characteristics have specified, the main components have systematized. The criteria for the classification of indicators of human potential assessment at the regional level and their measurement in indicators have formalized, which allows determining its level and carrying out a comparative analysis based on specific quantitative and qualitative indicators.

№ 4 2018, стор. 72 - 76

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 30

Відомості про авторів

М. М. Огієнко

к. техн. н., доцент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв

M. Ogienko

candidate of technical sciences, associate professor, department of hotel and restaurant and tourism business, Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.