EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СТАНОВЛЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
П. С. Покатаєв, О. А. Матвійчук

Назад

УДК: 35.072

П. С. Покатаєв, О. А. Матвійчук

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СТАНОВЛЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті представлено дослідження та аналіз існуючих елементів правового регулювання інформаційного суспільства. Висвітлено структуру державної соціальної політики в певних напрямах та рішенні проблемних питань. Окреслено складові проблемних питань інформаційного суспільства, що виявляється в управлінні інформаційним суспільством. Приведено дослідження характеристики інформаційного суспільства. Охарактеризовано основні напрями правового регулювання інформаційного суспільства. Підкреслено можливі напрями розвитку державної політики у напрямку інформаційного суспільства. Підведено підсумки імплементації соціальної політики держави щодо інформаційного суспільства.

P. Pokatayev, O. Matviichuk

THE ROLE OF THE STATE SOCIAL POLICY IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY

Summary

The research and analysis of existing elementslegal regulation of the information society are performed in the article. The structure of the state f social policy in certain directions and solution of problematic issues are highlighted. The components of the problem issues of the information society, which are shown in the management of the information society, are outlined. The research of the characteristic features of the information society is presented. The main subjects of the legal regulation of the information society are described. The possible directions of development of the state policy in the direction of the information society are highlighted. The results of the implementation of the social policy of the state and the information society are summarized.

№ 4 2018, стор. 94 - 98

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 591

Відомості про авторів

П. С. Покатаєв

д. держ. упр., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

P. Pokatayev

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Classical Private


О. А. Матвійчук

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

O. Matviichuk

Postgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Покатаєв П. С., Матвійчук О. А. Роль державної соціальної політики у становленні інформаційного суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 94–98.

Pokatayev, P. and Matviichuk, O. (2018), “The role of the state social policy in the development of information society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 94–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.