EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
О. С. Качний

Назад

УДК: 353:332.145

О. С. Качний

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

Здійснено аналіз відповідного термінологічного інструментарію, що стосується системи планування соціально-економічного розвитку регіонів з метою уникнення неоднозначності тлумачення термінів. Проаналізовано сучасний стан вітчизняної системи планування регіонального соціально-економічного розвитку. Запропоновано шляхи вдосконалення системи планування соціально-економічного розвитку регіонів.

O. Kachniy

WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF PLANNING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Summary

The analysis of the relevant terminological tools concerning the system of planning of socio-economic development of regions is carried out in order to avoid ambiguity of interpretation of terms. The present state of the national system of planning of regional socio-economic development is analyzed. The ways of improvement of the system of planning of socio-economic development of regions are proposed.

№ 4 2018, стор. 109 - 111

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 593

Відомості про авторів

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Качний О. С. Шляхи вдосконалення системи планування соціально-економічного розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 109–111.

Kachniy, O. (2018), “Ways to improve the system of planning of socio-economic development of regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 109–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.