EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Н. Г. Клименко

Назад

УДК: 351.86

Н. Г. Клименко

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті досліджено організаційно-правові засади ліцензування господарської діяльності як засобу державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки, розглянуто повноваження органів ліцензування, інших державних органів, які формують та реалізують державну політику у зазначеній сфері, а також їх роль у державному регулюванні діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки.

N. Klimеnko

LICENSING OF ECONOMIC ACTIVITY AS A MEANS OF STATE REGULATION OF ACTIVITIES OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

Summary

The article deals with the organizational and legal principles of licensing of economic activity as a means of state regulation of activities of non-governmental institutions in the field of national security, examines the powers of licensing bodies, other state bodies that form and implement state policy in this area, as well as their role in state regulation of non-state institutions in the field of national security.

№ 4 2018, стор. 127 - 135

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 701

Відомості про авторів

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

N. Klimеnko

PhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Клименко Н. Г. Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 127–135.

Klimеnko, N. (2018), “Licensing of economic activity as a means of state regulation of activities of non-state institutions in the field of national security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 127–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.