EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРОВАНІ ФАКТОРИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ЯК СТРУКТУРНОЇ УМОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
А. І. Кланца

Назад

УДК: 353:61

А. І. Кланца

ІНТЕГРОВАНІ ФАКТОРИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ЯК СТРУКТУРНОЇ УМОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У межах статті здійснено теоретико-методологічний аналіз інтегративних факторів громадського здоров'я як умови національної безпеки на підставі цього запропоновано власну концепцію ранжування керованих, некерованих та опосередкованих умов, які визначають сферу повноцінної життєдіяльності людини у сучасному світі, ідентифіковано функціональний вплив факторів громадського здоров'я та створенню оптимуму показників соціальної безпеки суспільства та громадянина.

A. Klantsa

INTEGRATED FACTORS OF PUBLIC HEALTH AS A STRUCTURAL CONDITION OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE

Summary

In the framework of this article the theoretical and methodological analysis of integrative factors of public health as a condition of national security was carried out on the basis of this, it proposes its own concept of ranking of controlled, uncontrolled and mediated conditions that determine the sphere of human life in the modern world, I am on creating the optimum indicators of social security of society and citizen.

№ 4 2018, стор. 136 - 141

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 493

Відомості про авторів

А. І. Кланца

к. мед. н., докторант кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

A. Klantsa

Candidate of Medical Sciences, doctoral student of the department of public administration and administration Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

Як цитувати статтю

Кланца А. І. Інтегровані фактори громадського здоров'я як структурної умови національної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 136–141.

Klantsa, A. (2018), “Integrated factors of public health as a structural condition of national security of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 136–141.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.