EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
П. О. Бриль

Назад

УДК: 351:332.8

П. О. Бриль

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Анотація

У статті досліджено зарубіжний досвід публічного управління житлово-комунальним господарством на прикладі окремих розвинутих країн. Виділено основні моделі реформування житлово-комунального господарства. Проаналізовано досвід Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща, Французької Республіки, Фінляндської Республіки у формування публічного управління житлово-комунальним господарством. Розглянуто передумови створення та функціонування об'єднань власників нерухомого майна (багатоквартирних будинків) та інституту управителів нерухомого майна (багатоквартирних будинків). Відзначено роль сучасних інформаційних технологій в формуванні системи електронної взаємодії органів влади та безпосередніх споживачів житлово-комунальних послуг у процесі споживання житлово-комунальних послуг. Наведено успішні приклади функціонування інформаційно-комунікативної платформи взаємодії органів влади та населення у Республіці Польща та Республіці Молдова. У висновках наведено для України найбільш оптимальну модель реформування публічного управління житлово-комунальним господарством та прийнятний досвід для імплементації.

P. Bryl

RESEARCH OF FOREIGN EXPERIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Summary

The article examines the foreign experience of public management of housing and communal services on the example of some developed countries. The main models of housing and communal services reform are highlighted. The experience of the United Kingdom, the United States of America, the Federal Republic of Germany, the Republic of Poland, the French Republic, and the Republic of Finland in the formation of public administration of housing and communal services is analyzed. The preconditions of creation and operation of associations of real estate owners (multi-apartment buildings) and the institute of managers of real estate (multi-apartment buildings) are considered. The role of modern information technologies in formation of the system of electronic interaction of authorities and direct consumers of housing and communal services in the process of consumption of housing and communal services is noted. The successful examples of functioning of the informational and communicative platform of interaction of authorities and population in the Republic of Poland and the Republic of Moldova are presented. The conclusions provide for Ukraine the most optimal model for reforming public administration of housing and communal services and appropriate experience for implementation.

№ 4 2018, стор. 142 - 146

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 46

Відомості про авторів

П. О. Бриль

аспірант кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

P. Bryl

Post-graduate student of the Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute", Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.