EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНА РЕПУТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
А. Г. Сдобнова

Назад

УДК: 174:35.08(477)

А. Г. Сдобнова

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНА РЕПУТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Анотація

У статті розглянуто питання професійної компетентності та професійної репутації як складові професійно-етичної культури державного службовця, що відображають ділові якості та моральні відносини державного службовця. Репутація державних службовців формується на основі образів уявлення про державних службовців як суб'єктів професійної діяльності, тобто образів соціальної перцепції. Метою статті визначено ідентифікацію проблемних аспектів формування професійної компетентності та професійної репутації за допомогою професійно-етичної культури державних службовців, а також визначення суб'єктивних і об'єктивних факторів які впливають на формування репутації державного органу. Автором дослідження також було виявлено зв'язок між репутацією держслужбовців і рівнем морально-етичної нормативності їх поведінки, діяльності і відносин, які в свою чергу базуються на етичних нормах і принципах, тобто системі норм поведінки, порядку дій і правил, взаємин, що відповідають нормам загальнолюдської моралі. Образи соціальної перцепції розглянуто як такі, що інтегрують образи безпосереднього сприйняття від різних джерел інформації про державного службовця та його діяльність.

A. Sdobnova

PROFESSIONAL COMPETENCE AND PROFESSIONAL REPUTATION AS PART OF THE PROFESSIONAL ETHICAL CULTURE OF A GOVERNMENT EMPLOYEE

Summary

The research paper deals with issues of professional competence and professional reputation as components of the professional and ethical culture of a government employee, reflecting the business qualities and moral relations of a government employee. The reputation of government employees is formed on the basis of images of the idea of government employees as subjects of professional activity, that is, the images of social perception. The objective of the research paper is to identify the problem aspects of the formation of professional competence and professional reputation through the professional ethics culture of government employees, as well as to identify the subjective and objective factors that influence the formation of the reputation of the state body. Images of social perception are considered as integrating the images of direct perception from various sources of information about a government employee and his activities.

№ 4 2018, стор. 147 - 151

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 44

Відомості про авторів

А. Г. Сдобнова

аспірант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Sdobnova

post-graduate student National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Кiev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.