EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І. В. Мазій

Назад

УДК: 351.86

І. В. Мазій

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статі розглянуто організаційний та правовий механізми державного регулювання волонтерської діяльності в Україні та розкрито їх основну роль, яка спрямована на забезпечення комплексного вирішення питань, пов'язаних з волонтерської діяльністю у всіх сферах суспільного життя, а також забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, що в сукупності забезпечуватимуть ефективне функціонування збалансованої системи національної безпеки України. Зазначино, що для удосконалення організаційного механізму державного регулювання волонтерської діяльності необхідно створити єдиний Головний офіс волонтерства України, який дасть можливість виокремити пріортетні напрями подальшого розвитку практики державної підтримки та сприяння волонтерській діяльності. Установлено, що для удосконалення правового механізму державного регулювання волонтерської діяльності необхідно внести зміни до законодавства та нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини у даній сфері.

I. Maziy

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC REGULATION OF VOLUNTARY ACTIVITY

Summary

The article examines the organizational and legal mechanisms of state regulation of volunteer activity in Ukraine and reveals their main role, which is aimed at providing integrated solutions to issues related to volunteer activities in all spheres of public life, as well as ensuring participation of citizens in the management of state affairs, which in the aggregate, will ensure the effective functioning of a balanced Ukrainian national security system. It is noteworthy that in order to improve the organizational mechanism of state regulation of volunteer activity, it is necessary to create a single Head Office of volunteering in Ukraine, which will make it possible to distinguish the priority directions of further development of the practice of state support and promotion of volunteering activities. It was established that in order to improve the legal mechanism of state regulation of volunteer activity, amendments should be made to the legislation and normative legal acts regulating public relations in this area.

№ 4 2018, стор. 152 - 155

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 44

Відомості про авторів

І. В. Мазій

здобувач, Хмельницький університет управління та права

I. Maziy

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.