EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (ВИПАДОК НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ)
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.984:327.2

В. Г. Панченко

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (ВИПАДОК НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ)

Анотація

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення економічної сили та економічних інтересів держави як детермінант її економічної політики. Досліджено ідейні положення концепцій реалізму, неореалізму, посткласичного реалізму та інших з метою обгрунтування їхньої адаптивності до пояснення ідейних засад політики протекціонізму та неопротекціонізму. Стверджується, що саме політика неопротекціонізму стає тим інструментом самоідентифікації в умовах ліберального світопорядку, якого так потребує держава зразка ХХІ століття.

V. Panchenko

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING ECONOMIC FORCE AND ECONOMIC INTERESTS OF A STATE AS DETERMINANTS OF ITS ECONOMIC POLICY (THE CASE OF NEOPROTECTIONISM)

Summary

Theoretical approaches to determining (defining) economic force and economic interests of a state are as determinants of its economic policy are analyzed. Ideological provisions of the concepts of realism neo-realism, postclassical realism and others are studied to substantiate their applicability for explaining ideological principles of the protectionist and neo-protectionist policy. It is argued that the neo-protectionist policy is becoming the instrument for self-identification in the conditions of liberal global order, urgently needed for a state of 21th century.

№ 5 2018, стор. 12 - 19

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 811

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольсьий державний університет

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Теоретичні підходи до визначення економічної сили та економічних інтересів держави як детермінант її економічної політики (випадок неопротекціонізму) . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 12–19.

Panchenko, V. (2018), “Theoretical approaches to defining economic force and economic interests of a state as determinants of its economic policy (the case of neoprotectionism)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 12–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.