EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ
А. П. Шот, О. О. Ващук

Назад

УДК: 349.2:331.2(045)

А. П. Шот, О. О. Ващук

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Анотація

У статті здійснено грунтовний аналіз змін чинного законодавства у сфері оплати праці, які необхідно врахувати при організації та веденні обліку заробітної плати на підприємстві. Володіючи достовірною та повною інформацією, бухгалтер зможе ефективно вести облік оплати праці, не порушуючи норми права.
Крім цього, проаналізовано зміни на 1 січня 2018 року у сферах, пов'язаних із виплатами працівникам: розрахунок єдиного соціального внеску, податкової соціальної пільги, розміри штрафних санкцій за порушення трудового законодавства.

A. Shot, O. Vashchuk

ANALYTICAL REVIEW OF LEGISLATION CHANGES IN THE IN THE FIELD PAY LABOR

Summary

The article provides a thorough analysis of changes in the current legislation on wages that must be taken into account when organizing and managing wages and salaries in the enterprise. With reliable and complete information, the accountant will be able to efficiently keep a record of wages without violating the law.
In addition, changes were made to January 1, 2018 in areas related to employee benefits: the calculation of a single social contribution, tax social benefits, and the size of penalties for violating labor laws.

№ 5 2018, стор. 41 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 702

Відомості про авторів

А. П. Шот

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка

A. Shot

PhD in Economics, Associate Professor department of accounting and auditing, Ivan Franko National University of Lviv, the faculty of the Financial management and business


О. О. Ващук

магістр кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка

O. Vashchuk

Student of department of accounting and auditing, Ivan Franko National University of Lviv, the faculty of the Financial management and business

Як цитувати статтю

Шот А. П., Ващук О. О. Аналітичний огляд змін законодавства у сфері оплати праці. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 41–44.

Shot, A. and Vashchuk, O. (2018), “Analytical review of legislation changes in the in the field pay labor”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 41–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.