EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ У БУДІВНИЦТВІ
О. М. Непомнящий, С. М. Шостак

Назад

УДК: 339.138

О. М. Непомнящий, С. М. Шостак

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ У БУДІВНИЦТВІ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні підходи до державного регулювання інвестиційної діяльності у будівництві. Визначено мету, цілі та особливості механізмів державного управління інвестиційною політикою у будівництві для подолання кризових явищ у економіці. Обгрунтовано основні перешкоди на шляху залучення іноземних інвестицій у розвиток будівельної галузі України, основними з яких є: корупція, нестабільність політичної ситуації в країні, неефективне державне регулювання, нечітка правова система, великий податковий тягар, низький рівень доходів громадян, недостатньо розвинута інфраструктура бізнесу, нестабільність економічної та податкової політики тощо. Запропоновано шляхи активізації притоку іноземних інвестицій у будівельну галузь України.

O. Nepomnyashchyy, S. Shostak

THE ESSENCE AND CONTENT OF THE MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY THE INVESTMENT POLICY IN CONSTRUCTION

Summary

The article deals with theoretical approaches to public regulation of investment activity in the construction. The purpose, goals and peculiarities of the mechanisms of public administration of investment policy of building activity for overcoming of crisis phenomena in economy are determined. The main obstacles to the attraction of foreign investments in the development of construction of Ukraine, the main of which are: corruption, instability of the political situation in the country, unstable state regulation, fuzzy legal system, are grounded, high tax burden; low incomes of citizens; insufficiently developed business infrastructure; instability of economic and tax policy, etc. The ways of increasing inflow of foreign investments in the construction industry of Ukraine are proposed.

№ 5 2018, стор. 49 - 52

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 693

Відомості про авторів

О. М. Непомнящий

д. н. з держ. упр., доцент, академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

O. Nepomnyashchyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Academician of the Academy of Construction of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv


С. М. Шостак

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

S. Shostak

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Непомнящий О. М., Шостак С. М. Сутність та зміст механізмів державного управління інвестиційною політикою у будівництві. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 49–52.

Nepomnyashchyy, O. and Shostak, S. (2018), “The essence and content of the mechanisms of public administration by the investment policy in construction”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 49–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.