EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЄВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ
О. С. Качний

Назад

УДК: 353:332.145

О. С. Качний

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЄВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

Анотація

Визначено фактори, котрі сприяють підвищенню конкурентоспроможності регіонів та обгрунтовано шляхи посилення конкурентоспроможності регіонів. Виокремлено заходи, спрямовані на недопущення поглиблення регіональних диспропорцій. Запропоновано інноваційні підходи до державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України.

O. Kachniy

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF DIRECT MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY SOCIAL-ECONOMIC PROCESSES OF REGIONAL LEVEL

Summary

The factors contributing to the competitiveness of the regions and the ways of enhancing the competitiveness of the regions have been identified. Measures aimed at preventing deepening of regional disproportions are singled out. Innovative approaches to state regulation of socio-economic development of regions of Ukraine are offered.

№ 5 2018, стор. 64 - 66

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 444

Відомості про авторів

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Качний О. С. Формування та реалізація дієвих механізмів державного управління соціально-економічними процесами регіонального рівня. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 64–66.

Kachniy, O. (2018), “Formation and implementation of direct mechanisms of public administration by social-economic processes of regional level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 64–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.