EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ТА ДІАГНОСТИЧНИЙ РАКУРС
В. В. Нонік

Назад

УДК: 351:336.221.26

В. В. Нонік

СУЧАСНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ТА ДІАГНОСТИЧНИЙ РАКУРС

Анотація

Окреслено тенденції в громадській думці щодо стану корупції в Україні; визначено специфіку морального регулювання поведінки державних службовців; окреслено напрями формування моральних принципів і цінностей державних службовців; системно представлено діагностичні можливості параметрів корупції.

V. Nonik

MODERN ANTI-CORRUPTION MECHANISMS: MORAL ETHICAL AND DIAGNOSTIC ASPECT

Summary

The trends in public opinion about the state of corruption in Ukraine are outlined; defined specificity moral regulation of behavior of civil servants; the directions of formation of moral principles and values of civil servants are outlined; system diagnostic capability parameters presented corruption.

№ 5 2018, стор. 73 - 78

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 645

Відомості про авторів

В. В. Нонік

проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

V. Nonik

Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues, Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Нонік В. В. Сучасні антикорупційні механізми: морально-етичний та діагностичний ракурс. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 73–78.

Nonik, V. (2018), “Modern anti-corruption mechanisms: moral ethical and diagnostic aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 73–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.