EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Л. М. Грень

Назад

УДК: 354.32

Л. М. Грень

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу тематичного спрямування наукової літератури з державного управління розвитком професійно-технічної освіти як вітчизняних дослідників, так і дослідників інших країн (монографії, дисертаційні дослідження). Наведено класифікацію напрямів досліджень проблематики державного управління розвитком професійно-технічної освіти. Перспективними напрямами проблематики державного управління функціонування та розвитку системи професійно-технічної освіти є дослідження основних нормативно-правових актів (законів, постанов, наказів, листів), що регламентують діяльність установ і закладів системи професійно-технічної освіти; аналіз наукових статей як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників з означеної проблематики; аналіз міжнародного досвіду у розв'язанні актуальних сучасних і стратегічних завдань, що стоять перед професійно-технічною освітою.

L. Gren

STATE MANAGEMENT OF VOCATIONAL TRAINING: ANALYSIS OF SCIENTIFIC LITERATURE THEMATIC DIRECTION

Summary

The article is dedicated to analyzing thematic direction of scientific literature on state management of vocational training's development by both native and foreign researchers (monographs, dissertation theses). There is given classification of research directions relating to the problematic of state management of vocational training's development. Perspective directions in the problematic of state management of vocational training system's functioning and development are researches of new normative acts (laws, decrees, orders, letters) that regulate the activities of vocational training system organizations and establishments; analysis of scientific articles by both native and foreign researches in the stated problematic; analysis of international experience in solving topical current and strategic tasks facing vocational-and-technical training.

№ 5 2018, стор. 79 - 84

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 740

Відомості про авторів

Л. М. Грень

к. пед. н., доцент, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

L. Gren

Candidate of pedagogic sciences, Associate professor, NTU "KhPI", Kharkiv

Як цитувати статтю

Грень Л. М. Державне управління розвитком професійно-технічної освіти: аналіз тематичного спрямування наукової літератури. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 79–84.

Gren, L. (2018), “State management of vocational training: analysis of scientific literature thematic direction”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 79–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.