EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДТІК ІНТЕЛЕКТУ ЗА КОРДОН — ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

ВІДТІК ІНТЕЛЕКТУ ЗА КОРДОН — ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

Анотація

У статті з'ясовано особливості відтоку інтелекту за кордон та його вплив на економічну безпеку України. Визначено загрози, які чинять загальний вплив на економічну безпеку України, серед яких: незавершеність економічних реформ; деіндустріалізація економіки України та відсутність ринкових інструментів; фактичне припинення інноваційної діяльності; втрата інтелектуального, наукового, технологічного та промислового потенціалу держави; різке скорочення інвестицій в реальний сектор економіки; нерівномірність регіонального розвитку; закріплення сировинної спеціалізації країни у світовому поділі праці; рівень тінізації економіки. Встановлено, що відтік інтелекту за кордон одна з найголовніших загроз економічної безпеки України. Проаналізовано конкурентоспроможність економіки України та деяких Європейських країн у 2016—2017 роках. Виявлені фактори впливу на міжнародну міграцію населення. Наведено топ-15 країн з найвищими середньостатистичними зарплатами у 2017 році та місце України у цьому рейтингу. Встановлено, що для того, аби попередити відтік інтелекту за кордон та тим самим посилити економічну безпеку України, необхідно перш за все всебічно сприяти розвитку людського капіталу в Україні.

Z. Hbur

INTELLIGENCE FOR THE BORDER — INFLUENCE ON ECONOMIC SECURITY

Summary

The article outlines the peculiarities of the outflow of intelligence abroad and its impact on the economic security of Ukraine. The threats that have a general impact on the economic security of Ukraine are identified, including: incompleteness of economic reforms; deindustrialization of the Ukrainian economy and lack of market instruments; actual cessation of innovation activity; loss of intellectual, scientific, technological and industrial potential of the state; a sharp decline in investment in the real sector of the economy; uneven regional development; consolidation of raw material specialization of the country in the world division of labor; the level of shadow economy. It has been established that the outflow of intelligence abroad is one of the most important threats to Ukraine's economic security. The competitiveness of the Ukrainian economy and some European countries in 2016—2017 years has been analyzed. The revealed factors of influence on the international migration of the population. The top 15 countries with the highest average salaries in 2017 and the place of Ukraine in this rating are given. It has been established that in order to prevent the outflow of intelligence abroad and thus to strengthen Ukraine's economic security, it is first of all to fully contribute to the development of human capital in Ukraine.

№ 5 2018, стор. 85 - 89

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 775

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Відтік інтелекту за кордон — вплив на економічну безпеку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 85–89.

Hbur, Z. (2018), “Intelligence for the border — influence on economic security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 85–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.