EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ
В. В. Федорчак

Назад

УДК: 350.78; 352

В. В. Федорчак

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті виокремлено шляхи вдосконалення державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. Проаналізовано поточний стан і тенденції розвитку нормативно-правового забезпечення державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Зазначено, що на нинішньому етапі здійснюється пошук раціональної моделі нормативно-правового забезпечення цивільного захисту в Україні. Діагностовано недоліки нормативно-правового механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Підкреслено, що в межах існуючого нормативно-правового механізму державного управління ризиками надзвичайних ситуацій відсутні чіткі затверджені інструкції та дієвий механізм щодо профілактики виникнення надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків. Виділено напрями вдосконалення нормативно-правового механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій: розвиток державної політики у сфері цивільного захисту; забезпечення безпеки громадськості та довкілля; збільшення рівня стійкості функціонування економічних об'єктів у випадках виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення профілактики надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків.

V. Fedorchak

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF THE STANDARD AND LEGAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF EMERGENCY RISKS IN UKRAINE

Summary

The ways of improvement of public administration of emergency risks in Ukraine are allocated in the article. The current state and tendencies of development of standard and legal support of public administration of emergency risks in Ukraine is analyzed. It is noted that search of rational model of standard and legal support of civil protection in Ukraine is carried out at a present stage. The disadvantages of the standard legal mechanism of public administration of emergency risks are diagnosed. It is emphasized that there are no accurate approved instructions and effective mechanism on emergencies prevention and elimination of their consequence within the existing standard and legal mechanism of public administration of emergency risks. The following directions of improvement of the standard and legal mechanism of public administration of emergency risks are allocated: development of state policy in the sphere of civil protection; public and environment safety; augmentation of level of fastness of economic objects functioning in cases of emergencies; prevention of emergencies and their consequences elimination.

№ 5 2018, стор. 90 - 93

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 492

Відомості про авторів

В. В. Федорчак

к. держ. упр., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

V. Fedorchak

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Федорчак В. В. Шляхи вдосконалення нормативно-правового механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 90–93.

Fedorchak, V. (2018), “The ways of improvement of the standard and legal mechanism of public administration of emergency risks in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 90–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.