EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
О. О. Олефір

Назад

УДК: 325/354

О. О. Олефір

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано особливості функціонування виконавчої служби в Україні з огляду на здійснення судово-правової реформи. Метою сучасного реформування державної виконавчої служби є пошук інноваційних форм та методів управління системою виконання судових та інших рішень, удосконалення організаційно-правових засад її функціонування та більшої ефективності в практичній діяльності з примусового виконання рішень. Особливу увагу приділено розвитку інституту приватних виконавців, діяльність яких можлива завдяки поступовому створенню системи самоврядування, механізму допуску до професії; впровадженню системи контролю за діяльністю приватних виконавців та позбавлення дозволу на здійснення ними професійної діяльності при порушенні законодавства.

O. Olefir

PRIORITY DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF EXECUTIVE SERVICE OF UKRAINE

Summary

The article substantiates the peculiarities of the functioning of the executive service in Ukraine in view of the implementation of judicial and legal reform. The purpose of the current reform of the state executive service is to find innovative forms and methods for managing the system of execution of judicial and other decisions, improving the organizational and legal principles of its functioning and greater efficiency in the practice of compulsory execution of decisions. Particular attention is paid to the development of the institution of private performers, whose activities are possible due to the gradual establishment of a system of self-government, the mechanism of admission to the profession; the introduction of a system of control over the activities of private performers and the permission to exercise their professional activities in violation of the law.

№ 5 2018, стор. 114 - 117

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 755

Відомості про авторів

О. О. Олефір

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Olefir

Postgraduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Олефір О. О. Пріоритетні напрями підвищення ефективності виконавчої служби України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 114–117.

Olefir, O. (2018), “Priority directions of increase of efficiency of executive service of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 114–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.