EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ВИРОБЛЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
К. О. Семьоркіна

Назад

УДК: 35.342

К. О. Семьоркіна

МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ВИРОБЛЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Анотація

Статтю присвячено характеристиці існуючих механізмів участі організацій громадянського суспільства у виробленні державної політики, як-от: консультації з громадськістю; громадські ради, утворені при органах виконавчої влади; громадські слухання; громадські обговорення та інші.
У статті окреслено основні проблеми, які виникають у цій взаємодії, зокрема реальна зацікавленість та готовність до ефективної співпраці, штучні бар'єри для реалізації громадських ініціатив, утворення та діяльності організацій громадянського суспільства, розгляду та врахування органами державної влади та органами місцевого самоврядування пропозицій створює, насамперед, недосконалість чинного законодавства.
У статті запропоновано удосконалення державних засобів та законодавчого врегулювання такої взаємодії, зокрема внести доповнення до нормативно-правових актів з метою забезпечення дійсного врахування пропозицій експертів та представників організацій громадянського суспільства.

K. Semorkina

MECHANISMS OF THE PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS

Summary

The article is devoted to the characterization of existing mechanisms for the participation of civil society organizations in the development of public policy, such as: public consultations; public councils formed by executive bodies; public hearings; public discussions and others.
The article outlines the main problems that arise in this interaction, in particular, the real interest and readiness for effective cooperation, artificial barriers for the implementation of public initiatives, the formation and activities of civil society organizations, consideration and consideration by the state authorities and local self-government bodies of proposals, first of all, the imperfection of the current legislation.
The article proposes the improvement of state funds and legislative regulation of such interaction, in particular, to make amendments to normative and legal acts in order to ensure the actual consideration of suggestions of experts and representatives of civil society organizations.

№ 5 2018, стор. 118 - 122

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 251

Відомості про авторів

К. О. Семьоркіна

аспірант кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

K. Semorkina

PhD student of the Department of Social Development and Social-Power Relations, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Семьоркіна К. О. Механізми участі організацій громадянського суспільства у виробленні державної політики у сфері прав людини. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 118–122.

Semorkina, K. (2018), “Mechanisms of the participation of civil society organizations in the development of state policy in the field of human rights”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 118–122.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.