EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИЙ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ У ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФРАГМЕНТАЦІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.9 — 339.984:327.2

В. Г. Панченко

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИЙ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ У ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФРАГМЕНТАЦІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розкрито феномен інформаційного та цифрового неопротекціонізму як складової економічної політики країн-лідерів їхнього застосування, яка за своїми ознаками підпадає під визначення економічного патріотизму. Інформаційний неопротекціонізм запропоновано інтерпретувати як політику обмеження інформаційних потоків, що мають комерційну природу, на користь вітчизняних компаній, який зменшує здатність покупців і продавців вступати у взаємодію, а компанії — здійснювати міжнародні торгівельні і фінансові операції. Цифровий неопротекціонізм ідентифіковано як дієвий інструмент максимізації переваг цифрової економіки, під якою розуміються матеріальні ресурси для створення, розширення і покращення інфраструктури кіберпростору, за рахунок використання потенціалу кіберсили — здатності цифрової економіки впливати на події з метою отримання користі від них.

V. Panchenko

INFORMATION AND DIGITAL NEO-PROTECTIONISM IN THE POLICY OF ECONOMIC PATRIOTISM: A NEW INSTRUMENT FOR FRAGMENTING THE DIGITAL ECONOMY

Summary

The phenomenon of information and digital neo-protectionism is elaborated as a component of the economic policy of countries relying on it to the highest extent, which features allow for classifying it as economic patriotism. Information neo-protectionism is proposed to be interpreted as the policy aiming to limit information flows that have commercial origin in favor of domestic companies, thus weakening the capacities of buyers and sellers to interact with each other and the companies' capacities for performing international trade and financial transactions. Digital neo-protectionism is identified as an effective instrument for maximizing the advantages of the digital economy that refers to material resources needed for creating, extending and improving the infrastructure of cyber-space by utilizing the potential of cyber-power — the digital economy's capacity to influence the events in a way to have benefits from them.

№ 6 2018, стор. 5 - 12

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 857

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Інформаційно-цифровий неопротекціонізм у політиці економічного патріотизму: новий інструмент фрагментації цифрової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 5–12.

Panchenko, V. (2018), “Information and digital neo-protectionism in the policy of economic patriotism: a new instrument for fragmenting the digital economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 5–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.