EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УТВЕРДЖЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
О. С. Качний

Назад

УДК: 353:332.145

О. С. Качний

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УТВЕРДЖЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджено економічні засади утвердження збалансованого регіонального розвитку в Україні. Виявлено умови, котрі спричиняють необхідність модифікації механізму державного регулювання соціально-економічним розвитком регіонів. Обгрунтовано перспективні напрями забезпечення подальшого розвитку економіки регіонів в умовах європейської інтеграції нашої країни.

O. Kachniy

ECONOMIC PRINCIPLES OF APPROVAL OF BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The economic principles of the establishment of balanced regional development in Ukraine are investigated. The conditions, which necessitate modification of the mechanism of state regulation by socio-economic development of regions, are revealed. The perspective directions of ensuring the further development of the region's economy in the conditions of European integration of our country are substantiated.

№ 6 2018, стор. 41 - 43

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 494

Відомості про авторів

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Качний О. С. Економічні засади утвердження збалансованого регіонального розвитку в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 41–43.

Kachniy, O. (2018), “Economic principles of approval of balanced regional development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 41–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.