EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ Й ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ
В. В. Федорчак

Назад

УДК: 350.78; 352

В. В. Федорчак

АНАЛІЗ Й ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено аналіз й оцінку особливостей функціонування організаційного механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. Встановлено, що систему цивільної оборони було трансформовано у систему цивільного захисту в 2004 році. Досліджено компонентну структуру організаційного механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. Виявлено, що єдина державна система цивільного захисту є сукупністю таких компонентів: органи державного управління; сили і засоби цивільного захисту; виконавчі органи підприємств, організацій та установ. Виділено особливості функціонування Державної служби України з надзвичайних ситуацій як ключового суб'єкта організаційного механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Зазначено, що серед ключових завдань Державної служби України з надзвичайних ситуацій виділяються такі: контроль за дотриманням та виконанням законодавчо встановлених вимог стосовно сфери цивільного захисту; забезпечення пожежної та техногенної безпеки та реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності в межах установлених законодавством повноважень.

V. Fedorchak

THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF FEATURES OF FUNCTIONING OF THE ORGANIZATIONAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF EMERGENCY RISKS IN UKRAINE

Summary

The analysis and assessment of features of functioning of the organizational mechanism of public administration of emergency risks in Ukraine are carried out in the article. It is established that the system of civil defense was transformed to the system of civil protection in 2004. The component structure of the organizational mechanism of public administration of emergency risks in Ukraine is investigated. It is revealed that the uniform state system of civil protection represents set of the following components: state bodies; forces and means of civil protection; executive bodies of the enterprises, organizations and institutions. The features of functioning of the State Emergency Service of Ukraine as the key subject of the organizational mechanism of public administration of emergency risks are allocated. It is noted that the key tasks the State Emergency Service of Ukraine are the following: control of observance and execution of legislatively established requirements in the sphere of civil protection; ensuring of fire and technogenic safety and realization of state policy in the sphere of volunteer activity within the established limits.

№ 6 2018, стор. 49 - 51

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 770

Відомості про авторів

В. В. Федорчак

к. держ. упр., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

V. Fedorchak

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Федорчак В. В. Аналіз й оцінка особливостей функціонування організаційного механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 49–51.

Fedorchak, V. (2018), “The analysis and assessment of features of functioning of the organizational mechanism of public administration of emergency risks in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 49–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.