EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
М. І. Сайкевич, Л. І. Симоненко, О. В. Захаріна

Назад

УДК: 351:338.24

М. І. Сайкевич, Л. І. Симоненко, О. В. Захаріна

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Реалізація політики регіонального розвитку потребує методик порівняння і ранжування територій. Визначення як кількісних, так і якісних показників конкурентоспроможності регіонів дозволить оптимізувати зусилля держави з досягнення мети зростання добробуту населення. Наближення національної методики оцінки рівня розвитку регіонів до міжнародних стандартів дозволить уникнути дії політичних чинників на реалізацію державної регіональної політики.

M. Saikevych, L. Symonenko, O. Zakharina

REGIONAL DEVELOPMENT POLICY AND ITS VALUATION ISSUES

Summary

Design of regional development policy implies methodologies for comparative analysis and regional ranking. Quantitative and qualitative indicators of regional competitiveness would be particularly beneficial for strengthening state welfare policies and achieving its ultimate goal of increased prosperity. Approximation of national methods of regional development evaluation with the international standards would help to eliminate any impact of political factors on regional development policy.

№ 6 2018, стор. 66 - 70

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 682

Відомості про авторів

М. І. Сайкевич

к. е. н., доцент, аналітик ГО "Суспільне Око"

M. Saikevych

PhD in Economics, Associate Professor, Analyst PA "Public Eye"


Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент

L. Symonenko

PhD in Economics, Associate Professor


О. В. Захаріна

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Zakharina

PhD in Economics, Associate Professor Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Сайкевич М. І., Симоненко Л. І., Захаріна О. В. Проблеми оцінки ефективності політики регіонального розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 66–70.

Saikevych, M., Symonenko, L. and Zakharina, O. (2018), “Regional development policy and its valuation issues”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 66–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.