EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Ю. В. Збираник

Назад

УДК: 35.316

Ю. В. Збираник

ПРИНЦИПИ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

У статті проаналізовано особливості сучасної комунікаційної політики Європейського Союзу, виокремлено її основні принципи, досліджено фактори, що впливають на формування інформаційно-комунікаційного поля ЄС. Визначено особливості взаємодії центральних органів ЄС з урядами країн-членів спільноти. Досліджено елементи маркетингових комунікацій, що використовуються у інформаційній політиці Європейського Союзу: особливості визначення цільової аудиторії, формування комунікаційних планів та вибір комунікаційних каналів. Проаналізовано основні канали комунікаційних повідомлень ЄС, привернуто увагу до поширення використання мережі Інтернет у напрямку організації онлайн-порталів та інформаційних центрів як ЄС у цілому, так і порталів державних органів спільноти. Досліджено засоби залучення представників громадянського суспільства до участі у формуванні реалізації інформаційно-комунікаційної політики ЄС. Запропоновано перспективи впровадження напрацювань відповідної сфери ЄС у інформаційно-комунікаційну політику органів публічного управління України.

Y. Zbyranyk

PRINCIPLES AND PECULIARITIES OF COMMUNICATION POLICY DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION

Summary

The article analyzes the peculiarities of the modern communication policy of the European Union, outlines its main principles, investigates the factors influencing the formation of the EU information and communication field. The peculiarities of interaction of central bodies of the EU with the governments of the member states are determined. The elements of marketing communications used in information policy of the European Union are explored (that includes the features of definition of the target audience, formation of communication plans and choice of communication channels). The main communication channels of the EU are analyzed, therefore decent attention is paid to the expansion of the usage of Internet, mainly for the organization of online portals and information centers of the EU as a whole, as well as the portals of public authorities of the union. The means of involving civil society to participation in shaping of the EU information and communication policy have been explored. The prospects for implementing the developments of communication sphere of the EU to the information and communication policy of the public management bodies of Ukraine are proposed.

№ 6 2018, стор. 99 - 103

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 942

Відомості про авторів

Ю. В. Збираник

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Y. Zbyranyk

Postgraduate student of department of Public Management and Public Service, NAPA, Kyiv

Як цитувати статтю

Збираник Ю. В. Принципи і особливості розвитку комунікаційної політики європейського союзу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 99–103.

Zbyranyk, Y. (2018), “Principles and peculiarities of communication policy development of the european union”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 99–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.